SvD debatt: “Industrin har lyckats skönmåla e-cigaretterna”

Tobaksindustrin utvecklar nya nikotinprodukter som marknadsförs som ett bättre alternativ till vanliga cigaretter. För att nyansera den bilden krävs mer forskning och en kartläggning av potentiella hälsoeffekter av exempelvis e-cigaretter. Det skriver forskare, läkare och Hjärt-Lungfondens generalsekreterare, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

I debattartikeln behandlas e-cigarettens nutidshistoria och hur produkten har lanserats inom kategorin “harm reduction”. Industrin som tillverkar och säljer e-cigaretter sprider en uppfattning om att produkten bidrar till skademinimering för att attrahera nya nikotinberoende kunder. I marknadsföringen framställs e-cigaretter som en effektiv rökavvänjningsmetod, och som ett mindre hälsoskadligt alternativ till konventionella cigaretter.

Debattörerna redogör för sin egen forskning som fastställer att e-cigaretter är starkt beroendeframkallande och ökar risken för kärlskador. De uppmärksammar den kraftigt ökande användningen av e-cigaretter bland ungdomar, utvecklingen med döds- och sjukdomsfall i USA, och efterfrågar mer forskning kring produktens hälsoeffekter:

“Vår förhoppning är att flera forskningsgrupper vid högskolor och universitet skall få upp intresset för forskning om e-cigaretter, så att en helt industrioberoende kartläggning av e-cigarettens potentiella hälsoeffekter kan fortsätta i snabbare takt än vad som i dag är fallet. Detta skulle kunna bidra till att nyansera den rådande bilden av e-cigaretten som nästintill ofarlig, en bild som till stora delar formats av den industri som tjänar stora pengar på att göra nya generationer till nikotinister.”

Magnus Lundbäck
läkare på Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus, docent i kardiologi på Karolinska institutet
Linnéa Hedman
OLIN-studierna, Region Norrbotten, docent i epidemiologi och folkhälsovetenskap, Umeå Universitet
Anders Blomberg
professor/överläkare institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, avdelningen för medicin, Umeå universitet
Kristina Sparreljung
generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden

Läs hela debattartikeln här.