Svensk forskning avslöjar flertalet allvarliga risker med e-cigaretter

12 juni 2020
 / 
Svensk forskning avslöjar flertalet allvarliga risker med e-cigaretter

E-cigaretter ökar i popularitet, särskilt bland unga, men ännu är forskningen kring produkten relativt begränsad. Sedan 2016 driver Magnus Lundbäck, docent vid hjärtkliniken på Danderyds sjukhus, forskning som avslöjar att e-cigaretter kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom, stroke, luftvägsproblem, DNA-skador och innehåller ämnen som kan vara cancerframkallande samt orsaka inflammation.

Forskare vid Danderyds sjukhus var några av de första i världen som började studera e-cigarettens hälsoeffekter. I ett pressmeddelande beskriver Magnus Lundbäck de studier och upptäckter som har gjorts, samt vilka aspekter av produktens effekter som studeras i dagsläget.

– Det vi har sett så här långt är att e-cigaretter med nikotin ger tecken på akut kärlskada och tillfälligt ökad kärlstyvhet. Ökad kärlstyvhet är kopplat till ökad risk för både hjärtinfarkt och stroke.

– När vi undersökt luftvägarna efter e-cigarettanvändning har vi även påvisat ökad luftvägsobstruktion (problem med luftvägarna).

– I epidemiologiska data ser vi att många som vill använda e-cigaretter som ett rökavvänjningsmedel, istället hamnar i ett bruk av både e-cigaretter och vanliga cigaretter. Detta ger minimala hälsovinster och vi ser dessutom att de som använder både e-cigaretter och vanliga cigaretter rapporterar fler symtom från luftvägarna än de som bara fortsätter att röka vanliga cigaretter.

– I studier på cellkulturer har vi exponerat lungceller för e-cigarettånga och mätt effekter på cellfunktionen. Då såg vi bland annat DNA-skador och försämrad funktion på cellerna. E-cigaretter ger alltså påverkan på cellnivå. Vi analyserade också e-cigarettångan i samarbete med FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) som visade att e-cigarettaerosolen innehåller ämnen som är både cancerframkallande och ger ökad inflammation.

– Nu har vi en pågående studie på Kliniskt forskningscentrum Norr här på Danderyds sjukhus, berättar Magnus Lundbäck, där vi tittar på e-cigarettbruk och proppbildning samt mikrocirkulation. Den kommer att kunna påvisa om e-cigaretter ger effekter på de allra minsta blodkärlen i kroppen och om man kan få en ökad risk för bildning av blodproppar. Vi har också pågående studier i Umeå där vi tittar på kärlfunktion och effekter på luftvägar med hjälp av bronkoskopi.

Läs mer och ta del av resultat från samtliga studier här.