Svenska ungdomar mår sämre än våra nordiska grannar

I en internationell studie av skolbarns hälsovanor ser man bland annat att bruket av alkohol och tobak går ned bland Sveriges 15-åringar. Däremot ökar andelen med psykiska besvär om man jämför med andra länder i Europa.

Studien genomförs var fjärde år och samordnas av Världshälsoorganisationen, WHO. Läs mer här.