Sverige rankas som ett av de länder där tobaksindustrin har mest politisk makt

För första gången inkluderas Sverige i Global Tobacco Industry Interference Index, vilket rankar och redogör för vilket inflytande tobaksindustrin har i 90 länder. Bäst på att förhindra tobaksindustrins inverkan på folkhälsopolitiken är Brunei Darussalam, Nya Zeeland och Frankrike, sämst är Dominikanska republiken, Schweiz och Japan. Sverige hamnar långt ner i listan och rankas sämre än Kazakstan.

2005 ratificerade Sverige  WHO’s ramverkskonvention för tobakskontroll, som syftar till att hjälpa sina medlemsstater att skydda medborgarna från tobakens alla skadeverkningar. Eftersom det finns en grundläggande och olösbar konflikt mellan tobaksindustrins och folkhälsans intressen har alla medlemsstaterna ett ansvar att skydda folkhälsopolitiken från påverkan av tobaksindustrin enligt konventionens artikel 5.3. Trots att det snart är 20 år sedan Sverige ratificerade tobakskonventionen har vi ännu inte implementerat artikel 5.3 och i stället för att skydda folkhälsopolitiken så bjuder vi tvärtom in tobaksindustrin att påverka de lagförslag som ska skydda våra medborgare.

Svenska politiker avböjer inte möten med tobaksindustrins lobbyister och avsaknaden av ett transparensregister gör det dessutom omöjligt att följa vilka möten som ägt rum och varför. Konsekvent har tobaksindustrin lyckats försena, förhala, stoppa eller förminska nödvändiga insatser för att skydda barn och unga från ett skadligt nikotinberoende. Statsministern och ett flertal ministrar i den svenska regeringen stödjer öppet den svenska tobaksindustrin och fattar avgörande beslut på tobaksindustrins desinformation i stället för oberoende vetenskap och olika myndigheters råd. Likt tobaksindustrin globalt har även den svenska tobaksindustrin framställt sig som en socialt ansvarsfull industri. I samarbetet med Håll Sverige Rent har man till exempel använt skolbarn för att städa upp tobaksrelaterat skräp.

Sverige tilldelas 61 poäng i 2023 års Global Tobacco Industry Interference Index, att jämföra med Nya Zeeland som har 27 poäng eller Norge på 32 poäng. Ju högre poäng, desto större är tobaksindustrins inflytande. Poängberäkningen sker genom en bedömning på ett antal olika indikatorer och i rapportens sammanfattning för Sverige, presenteras ett antal olika exempel på tobaksindustrins inflytande:

  • Tobaksindustrins inverkan på den svenska lagstiftningen
  • Tobaksindustrins CSR-aktiviteter och samarbete med Håll Sverige Rent
  • Tobaksindustrins fördelar, som den fördröjda och otillräckliga regleringen av det vita snuset
  • Onödig interaktion och öppet stöd av svenska politiker
  • Bristen på transparens
  • Bristande hantering av Intressekonflikter

Vill du bidra i kampen mot en tobaksfri framtid? Skriv under här!