SVT: tre av tio butiker sålde snus till minderårig utan legitimation

28 januari 2022
 / 
SVT: tre av tio butiker sålde snus till minderårig utan legitimation

Ny statistik från Folkhälsomyndigheten visar att snusandet bland ungdomar har ökat drastiskt under de senaste åren, även bland unga under 18 år. För att undersöka minderårigas tillgång till snus gjorde SVT Nyheter ett ovetenskapligt test där en 17-åring försökte köpa snus i Södertälje centrum. 17-åringen lyckades köpa snus i tre av tio butiker trots att han inte uppvisade legitimation. 

Torsdag den 27 januari rapporterade SVT om det ökande snusandet bland ungdomar. De lyfte flera viktiga fakta och perspektiv.

  • I ett ovetenskapligt test lyckades en 17-åring köpa snus i tre av tio butiker utan att visa legitimation.
  • Snusandet ökade – framför allt bland tjejer – samtidigt som det vita snuset blev tillgängligt på marknaden.
  • Det vita snuset marknadsförs som ”tobaksfritt” och regleras inte i nuvarande tobakslagstiftning.
  • Nikotinet i vitt snus framställs av tobaksplantan, och medför samma miljö- samt hållbarhetsproblem som traditionellt snus
  • Ungas hjärnor är mer mottagliga för nikotinets belönande effekt och blir lättare beroende. Nikotin kan skada hjärnans utveckling.

Vill du hjälpa oss att förebygga tobaksbruk bland unga? Se hur du kan bidra här.

Se hela inslaget i SVT här.