Tema för Tobaksfria dagen 2021: Commit to Quit

18 februari 2021
 / 
Tema för Tobaksfria dagen 2021: Commit to Quit

I december 2020 lanserade Världshälsoorganisationen (WHO) kampanjen ”Commit to Quit”, som också är temat för World No Tobacco Day 2021. Kampanjen ska pågå under ett års tid och syftet är att hjälpa 100 miljoner människor att bli av med sitt tobaksberoende. WHO erbjuder tips och motivation till tobaksbrukare som vill sluta samt informerar om hälsovinsterna med att lyckas.

Ett resultat av Covid-19-pandemin är att miljontals tobaksbrukare runtom i världen uppger att de vill sluta. Inför World No Tobacco Day 2021 lanserar WHO nu kampanjen ”Commit to Quit” som ska stödja cirka 100 miljoner människor i deras gemensamma ambition att sluta med tobak. WHO vill skapa hälsosamma miljöer som underlättar för människor att sluta med tobak, genom att främja stöd för tobaksavvänjning, öka medvetenheten om tobaksindustrins strategier, samt stärka tobaksbrukare i deras försök att sluta genom fokus på hälsovinsterna med att lyckas.

WHO uppmanar världens länder att skapa miljöer som underlättar tobaksstopp genom att vidta åtgärder för tobakskontroll som minskar efterfrågan på tobak. Alla människor ska ha tillgång till rådgivning, kostnadsfria stödlinjer, digitala avvänjningstjänster, nikotinläkemedel och andra verktyg som bevisat hjälper människor att sluta. Dessa åtgärder förbättrar folkhälsan, räddar liv och sparar pengar.

WHO uppmanar även tobaksbrukare att göra ett aktivt val att sluta – Commit to Quit – och skriva under åtagandet på deras hemsida. Läs mer och/eller skriv under på ”Commit to Quit” hos WHO.

 

Frågor och svar om fördelar med att sluta röka

Får alla rökare direkta och långsiktiga hälsovinster med att sluta?

 • Inom 20 minuter, blodtrycket och hjärtfrekvensen sjunker.
 • Efter 12 timmar, kolmonoxidnivåerna i blodet återgår till normala.
 • 2-12 veckor, blodcirkulationen förbättras och lungkapaciteten ökar.
 • 1-9 månader, hosta och andfåddhet minskar.
 • 1 år, risken att drabbas av kranskärlsjukdom är ungefär hälften så stor som en rökares.
 • 5-15 år, risken att drabbas av stroke har minskat till samma som en icke-rökares.
 • 10 år, risken att drabbas av lungcancer sjunker till ungefär hälften av en rökares och risken att drabbas av cancer i munnen, halsen, matstrupen, urinblåsan, livmoderhalsen och bukspottkörteln, minskar.
 • 15 år, risken att drabbas av kranskärlsjukdom är på samma nivå som en icke-rökares.

Kan människor i alla åldrar som redan har drabbats av rökningsrelaterade hälsoproblem fortfarande gynnas av att sluta?

Hälsovinster jämfört med rökare som fortsätter:

 • Vid ungefär 30 års ålder: tjäna nästan 10 år i förväntad livslängd.
 • Vid 40: tjäna 9 år i förväntad livslängd.
 • Vid 50: tjäna 6 år i förväntad livslängd.
 • Vid 60: tjäna 3 år i förväntad livslängd.
 • Direkt hälsovinst efter en livshotande sjukdom: personer som slutar röka efter att ha fått en hjärtattack minskar risken att få en till hjärtattack med 50 procent.

Hur påverkar rökstopp barn som utsätts för passiv rökning?

Att sluta röka minskar den ökade risken för många sjukdomar som är förknippade med passiv rökning bland barn, såsom andningssjukdomar (såsom astma) och öroninfektioner.

Finns det andra fördelar med att sluta röka?

Att sluta röka minskar risken för impotens, svårigheter att bli gravid, för tidig födsel, barn med låg födelsevikt och missfall.

 

Källa: WHO

Bildkälla: A Non Smoking Generation