Temat för tobaksfria dagen 2019: Tobak och lunghälsa

7 februari 2019
 / 
Temat för tobaksfria dagen 2019: Tobak och lunghälsa

31 maj infaller World No Tobacco Day varje år. Den internationella tobaksfria dagen är en möjlighet att uppmärksamma tobakens skadliga konsekvenser för människor och planeten. 2019 års tema är ”tobak och lunghälsa”.

Årets kampanj syftar till att öka medvetenheten om:

  • De negativa effekter som tobak och passiv rökning har på människors lunghälsa.
  • Sambandet mellan tobaksbruk och sjukdomar såsom lungcancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom och tuberkulos.
  • Hur passiv rökning påverkar människor i olika åldrar, såsom spädbarn.
  • Lunghälsans betydelse för alla människors hälsa och välbefinnande.

Syftet är också att skapa engagemang för tobakskontroll bland aktörer i olika sektorer och förespråka effektiva insatser samt policyer för att minska tobaksbruk världen över. Att förebygga tobaksbruk och passiv rökning är avgörande för att mål tre i Agenda 2030, som handlar om hälsa och välbefinnande, ska uppnås.

Läs mer om tobaksfria dagen 2019 hos Världshälsoorganisationen.