Temat för Tobaksfria dagen 2020

Världshälsoorganisationen (WHO) har offentliggjort temat för World No Tobacco Day 2020: ”protecting youth from industry manipulation and preventing them from tobacco and nicotine use”. Syftet med den globala kampanjen är att belysa tobaksindustrins manipulativa strategier för att locka den unga generationen in i tobaksbruk, samt att engagera ungdomar och vuxna i kampen mot industrin.

Den 31 maj varje år uppmärksammar WHO World No Tobacco Day, Tobaksfria dagen, för att öka medvetenheten om tobakens skadeverkningar och förebygga tobaksbruk av alla slag. Årets tema handlar om att skydda ungdomar från tobaksindustrins strategier och tobaksbrukets skadeverkningar.

Bakgrund till årets tema

I årtionden har tobaksindustrin utvecklat strategier för att locka barn och unga att vilja använda deras produkter. Utifrån grundliga studier och djupgående analyser utformar de taktiker för att attrahera nästa generation tobaksbrukare. Med hjälp av produktutveckling, design och reklamkampanjer arbetar industrin för att hitta nya unga kunder som kan ersätta de miljontals personer som dör varje år på grund av tobaksrelaterad sjukdom.

Kampanjens syfte

Som respons till tobaksindustrins strategier för att locka en ny generation tobaksbrukare handlar årets World No Tobacco Day om att avslöja och motarbeta deras försök, samt att engagera ungdomar i kampen mot tobaksindustrin. Målen med den globala kampanjen i samband med Tobaksfria dagen 2020 är att:

 • Slå hål på myter och belysa de manipulationsstrategier som tobaksindustrin använder, särskilt i form av marknadsföring riktad mot ungdomar, inklusive lansering av nya produkter, smaker och andra attraktiva attribut;
 • Utrusta ungdomar med kunskap om tobaksindustrins intentioner och taktiker för att fånga nuvarande och framtida generationer i tobaksberoende; och
 • Stärka influencers (i popkulturen, sociala medier, hemmet eller klassrummet) att skydda och försvara ungdomar samt bidra till förändring genom att engagera dem i kampen mot tobaksindustrin.

Exempel på tobaksindustrins globala strategier för att locka ungdomar

 • Använder smaktillsatser som lockar ungdomar, såsom godis- och fruktsmaker, vilket ökar risken att unga underskattar produktens hälsorisker.
 • Designar attraktiva produkter som är enkla att ta med sig och dölja, som exempelvis liknar en USB-sticka eller godis.
 • Marknadsför produkter som ”mindre skadliga” alternativ till vanliga cigaretter.
 • Sponsrar influencers eller kända profiler för att marknadsföra deras produkter, exempelvis på Instagram.
 • Placerar produkter och marknadsföring strategiskt i butiker där barn befinner sig, såsom i närheten av godis och vid kassan.
 • Säljer tobaksprodukter styckvis i närheten av skolor för att göra det enkelt och billigt för barn att få tillgång till tobak.
 • Marknadsför tobaksprodukter indirekt i filmer, TV-serier och på Internet.
 • Placerar varuautomater med tobak på platser där unga ofta befinner sig, ofta täckta med attraktiv marknadsföring och displayer.
 • Inleder rättstvister för att försvaga alla typer av regleringar för tobakskontroll, såsom varningsetiketter, synlighet och placering på försäljningsställen, och regleringar som begränsar möjligheten att rikta marknadsföring mot barn.

WHO:s uppmaningar

WHO uppmanar influencers, på olika arenor och i olika kanaler, som når ut till ungdomar att uppmärksamma och avslöja tobaksindustrins manipulativa taktiker. Vi måste stärka ungdomar att stå upp emot tobaksindustrin genom att genomskåda industrins lögner och avstå från att använda deras produkter.

Läs mer om Tobaksfria dagen och årets tema här.