Temat för Tobaksfria dagen 2022: Tobak hotar vår miljö

”Tobacco: Threat to our environment” är temat för Världshälsoorganisationens (WHO) globala kampanj inför Tobaksfria dagen, World No Tobacco Day, den 31 maj 2022. Kampanjen syftar till att öka allmänhetens medvetenhet om tobakens miljöpåverkan – från odling, produktion, distribution och avfall. Årets tema kommer ge tobaksbrukare ytterligare en viktig anledning till att sluta.

2022 års tema för WHO:s World No Tobacco Day, som årligen infaller den 31 maj, handlar om att uppmärksamma tobakens negativa effekter på vår miljö – och ge tobaksbrukare ytterligare ett starkt argument för att sluta. Den globala kampanjen syftar också till att synliggöra tobaksindustrins strategier för att förbättra sitt rykte och framställa sig som mer hållbara samt miljövänliga.

Tobaksföretagen gör stora investeringar för att ”greenwash” deras miljöförstörande verksamhet genom att rapportera om deras miljöpåverkan och finansiera organisationer samt projekt för en hållbar utveckling. Sådana initiativ fungerar i praktiken främst som marknadsföring för industrin och dess produkter, snarare än att åtgärda dess omfattande negativa effekter på både människor och vår miljö.

Årligen orsakar tobaksindustrin enorma koldioxidutsläpp, vilket bidrar till klimatförändringar, försämrar naturens motståndskraft och skadar ekosystemen. Tobaksodling förstör omkring 3,5 miljoner hektar mark varje år och orsakar massiv skogsavverkning. 90 procent av all tobaksproduktion sker i låg- och medelinkomstländer, vilket innebär att de länder som har sämst förutsättningar att hantera miljöproblemen, är de som drabbas hårdast. Samtidigt hamnar vinsterna hos multinationella tobaksföretag som är baserade i höginkomstländer.

– Every cigarette you smoke, you are literally burning resources where they are already scarce, burning resources where our very existence depends upon. – Dr Ruediger Krech, Director of Health Promotion, WHO

Tobaksindustrin skapar och upprätthåller ojämlikheter mellan olika länder samt socioekonomiska grupper. De långsiktiga konsekvenserna av tobaksproduktionen i låg- och medelinkomstländer är ökande matbrist, skuldsättning, sjukdom och fattigdom bland tobaksbönder, samt omfattande miljöproblem.

WHO uppmärksammar att minskat tobaksbruk är en viktig förutsättning för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling, och inte enbart målen som är relaterade till hälsa. Kampanjen uppmanar regeringar och beslutsfattare att förbättra lagstiftningar, inklusive att implementera och stärka befintliga regleringar för att hålla företagen ansvariga för tobaksprodukternas miljömässiga samt ekonomiska kostnader.

Vill du veta mer om tobakens miljöpåverkan? Ta del av vårt faktablad om tobak och miljö.

Vill du hjälpa oss att förebygga tobaksbruk? Stöd vårt arbete här.