Testfaktas nya granskning av vitt snus: ”En lömsk nikotinfälla”

12 juni 2023
 / 
Testfaktas nya granskning av vitt snus: ”En lömsk nikotinfälla”

Testfakta har granskat några av de vanligaste varianterna av vitt snus och hittat stora variationer i den faktiska nikotinstyrkan. I vissa vall hade det vita snuset närmare tre gånger högre nikotineffekt jämfört med traditionellt (brunt) snus. Studien visar även att pH-värdet i snus innebär en avsevärd skillnad i nikotineffekt även om nikotinhalten i sig är likvärdig, men tyvärr finns ännu inget krav på att informera om nikotineffekten på produktförpackningar eller deklarera pH-värdet trots att nikotinhalten inte ger hela bilden.

Testfakta har granskat resultaten från analyser av snus som genomförts av det oberoende laboratoriet Eurofins Scientific i Lidköping, och har i samråd med externa, oberoende experter utvärderat innehållet i tolv vanligt förekommande märken av vitt snus och jämfört med ett traditionellt brunt snus. Fokuset låg på nikotinhalt, pH-värde och förekomst av skadliga ämnen som de tobaksspecifika nitrosaminerna (NNN och NNK) och tungmetaller som arsenik och kadmium.

Testfaktas utvärdering visar att vitt snus innehåller avsevärt lägre nivåer av nitrosaminer och tungmetaller, men det visar också att nikotinhalten ofta är väldigt mycket högre än i tobakssnus. Nikotinhalten varierar kraftigt mellan olika produkter, men förklarar bara en del av styrkan. Snusets pH-värde har också nämligen en stor betydelse för effekten. När saliven löser upp nikotinsaltet i påsen avgör pH-värdet hur snabbt nikotinet tas upp av kroppen, och bara en liten ökning av pH gör nämligen att andelen fritt nikotin ökar drastiskt.

Nikotin är inte bara starkt beroendeframkallande, utan kan även orsaka bestående förändringar i hjärnans nervceller som styr beteende och känslor, enligt forskning av till exempel Louise Adermark, docent i neurobiologi vid Göteborgs universitet. Ytterligare forskning utförd av Magnus Lundbäck, hjärtläkare på Danderyds sjukhus och docent i kardiologi vid Karolinska institutet, visar att nikotin kan ge ökad kärlstyvhet som kopplas till en ökad risk för stroke och hjärtinfarkt.

Vitt snus och andra nikotinprodukter får inte säljas till personer under 18 år, men i vår senaste Novusundersökning av ungas attityder till tobak 2022, uppger två av tre ungdomar i 14-18 års ålder uppger att det är lätt för minderåriga att få tag på e-cigaretter och vitt snus.

Hittills har det saknats ett standardiserat sätt för att ange nikotinstyrkan i det vita snuset på förpackningen. Tobaksföretagen har i stället använt egna skalor, ofta i form av ett missvisande ”pluppsystem”, för att representera den upplevda styrkan. Från och med den 1 juli 2023 måste alla ingredienser i snuset redovisas på förpackningen, men det finns inget krav på att informera om nikotineffekten eller deklarera pH-värdet. Snusen i Testfaktas sammanställning varierar mellan pH 8,3 och 9,5 vilket innebär en avsevärd skillnad i nikotineffekt även om nikotinhalten i sig är likvärdig. Att enbart redovisa nikotinhalten ger alltså inte hela bilden och gör det svårt för konsumenten att veta hur mycket av det skadliga och beroendeframkallande ämnet nikotin den får i sig.

Vill du skydda barn och unga från att lockas in i nikotinberoenden? Stöd vårt arbete här.