The American Cancer Society oroas över ökad försäljning av vitt snus

9 december 2022
 / 
The American Cancer Society oroas över ökad försäljning av vitt snus

The American Cancer Society, en organisation som arbetar för att bekämpa cancer, oroas över att vitt snus har blivit allt mer populärt runt om i USA. En ny studie visar att försäljningen av vitt snus i landet har ökat drastiskt mellan 2019 och 2022, samt att varianter med den högsta tillgängliga nikotinhalten har ökat mest. Det rapporterar Tobacco Reporter.

En ny studie om trender i försäljningen av vitt snus i USA, publicerad i Journal of the American Medical Association Network Open, visar att produkten snabbt har ökat i popularitet. Forskarnas analys baserades på försäljningsstatistik från 2182 områden i 48 delstater och huvudstaden Washington, och omfattade fyra varumärken av vitt snus (Zyn, Rogue, On! och Velo).

Studieresultatet visar att försäljningen ökade från drygt 126 miljoner enheter mellan augusti och december 2019, till drygt 808 miljoner enheter mellan januari och mars 2022. Statistiken avslöjade också att försäljningen av produkter som innehåller 8 milligram nikotin, vilket är den högsta tillgängliga nikotinhalten på marknaden, hade ökat mer än produkter med lägre nikotinhalt.

Nigar Nargis, huvudförfattare till studien och vetenskapschef på avdelningen för forskning om tobakskontroll på the American Cancer Society, menar att resultaten har betydelse med anledning av nikotinets starkt beroendeframkallande effekter. Hon oroas över risken att dessa produkter lockar barn – som således riskerar negativa hälsoeffekter.

För att motverka denna utveckling efterlyser nu forskarna informationskampanjer som varnar om det vita snusets hälsorisker.

Vill du bidra till ökad kunskap om tobak och nikotin i Sverige? Stöd vårt arbete här.