Tidig exponering för rökning ökar risk för kronisk luftvägssjukdom

13 november 2020
 / 
Tidig exponering för rökning ökar risk för kronisk luftvägssjukdom

Risken att drabbas av kroniska luftvägssjukdomar verkar kunna förebyggas genom att skydda barn från att tidigt exponeras för luftföroreningar och rökning. Det visar forskning från Karolinska Institutet (KI).

Barn som utsätts för luftföroreningar och rökning tidigt i livet löper ökad risk att drabbas av de kroniska luftvägssjukdomarna KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) och kronisk bronkit som unga vuxna. Det visar forskning från KI som baseras på data från ett projekt som har följt drygt 4000 deltagare från födseln fram till 24 års ålder. Dessa sjukdomar drabbar vanligtvis personer som är över 50 år och orsakas oftast av långvarig rökning.

Studieresultaten visade att 5,5 procent av de unga deltagarna hade drabbats av kronisk bronkit och två procent hade drabbats av kronisk lungfunktionsnedsättning. Riskfaktorer för att drabbas var tidig exponering för luftföroreningar och rökning, samt tidigare astma och återkommande lunginflammation.

Forskarna menar att resultaten understryker att den tidiga barndomen har stor betydelse för den framtida lunghälsan, och att luftvägssjukdomar skulle kunna förebyggas genom åtgärder som skyddar barn från att utsättas för exempelvis avgaser och rökning.

Läs mer hos KI.