Tidigt tobaksbruk ökar risk för spelmissbruk bland unga

19 september 2022
 / 
Tidigt tobaksbruk ökar risk för spelmissbruk bland unga

3 procent av eleverna i grundskolans årskurs 9 och 5 procent av eleverna i gymnasiets årskurs 2 bedöms ha ett riskabelt spelande om pengar. Bland dessa elever var sannolikheten högre att ha använt alkohol, narkotika eller tobak före 14 års ålder, samt att snusa dagligen. Det visar en ny rapport av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

CAN har publicerat en ny fokusrapport som undersöker förekomsten av riskabelt spelande om pengar bland svenska skolungdomar i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2, med särskilt fokus på samband med användning av alkohol, narkotika och tobak. Rapporten är baserad på data från deras årliga skolundersökning.

Begreppet ”riskabelt spelande om pengar” definieras som att ungdomarna har satsat mer pengar än de har råd att förlora, behövt öka insatsen för att få samma känsla av spänning, återvänt en annan dag för att försöka vinna tillbaka förlorade pengar, eller lånat/sålt något för att få pengar att spela för.

Resultatet visar att förekomsten av riskabelt spelande om pengar bland både högstadie- och gymnasieelever var vanligare bland killar, ungdomar som hade använt alkohol, narkotika eller tobak före 14 års ålder, använt narkotika under de senaste 12 månaderna, eller snusar dagligen. Risken för riskabelt spelande var mer än dubbelt så hög bland unga som har använt alkohol, narkotika eller tobak i tidig ålder, jämfört med unga som inte har gjort det.

Vill du hjälpa oss att förebygga tobaksbruk bland unga? Stöd vårt arbete här.