Tillfälligt försäljningsstopp för cigaretter i Sydafrika

I syfte att minska spridningen av covid-19 har regeringen i Sydafrika beslutat om en nationell ”lockdown” som innebär att samhället stänger ner och att befolkningen måste stanna hemma i fem veckor. För att främja folkhälsan och rädda liv har de samtidigt infört ett tillfälligt försäljningsstopp för cigaretter och alkohol.

Under perioden då Sydafrika befinner sig i ”lockdown” under april är det förbjudet att sälja cigaretter och alkohol. Regeringens ambition med att pausa samhällets verksamheter och sätta befolkningen i karantän är att minska spridningen av covid-19, och ett tillfälligt försäljningsstopp för dessa substanser förväntas främja denna ambition ytterligare. Efter noggranna överläggningar nådde regeringen insikten att förbudets positiva effekter på hälsan är mer värda än de kortsiktiga intäkterna från försäljningen.

En viktig orsak till regeringens beslut om försäljningsstopp för cigaretter är att rökare kan löpa ökad risk att drabbas av covid-19, och att bli svårt sjuka. Rökare riskerar att överföra viruset från hand till mun och har ofta nedsatt lungfunktion eller underliggande sjukdomar som ökar risken för att drabbas av allvarliga symtom. Regeringen hänvisar också till WHO:s rekommendationer om att sluta röka för att minska sårbarheten för viruset. Förbudet mot alkoholförsäljning motiveras av att vilja förebygga det våld och den ohälsa som alkoholmissbruk ofta orsakar inom Sydafrikanska familjer och samhällen.

Försäljningsstoppet för cigaretter har ifrågasatts och bestridits av flertalet representanter från tobaksindustrin. Tobaksföretaget British American Tobacco South Africa (BATSA), som förlorar intäkter på grund av den minskade försäljningen, hävdar att de stödjer regeringens initiativ för att minska spridningen av covid-19, men menar att försäljningsstoppet kommer få oönskade konsekvenser. BATSA påstår att förbudet tvingar Sydafrikas 11 miljoner rökare att lämna sina hem för att leta efter återförsäljare som är villiga att bryta mot förbudet, vilket skulle leda till mer rörelse och mänsklig interaktion jämfört med om de hade kunnat köpa cigaretter i närbutiker där de köper livsnödvändigheter. Företaget varnar också för att förbudet kan leda till ökad illegal handel.

Tobaksorganisationen The Fair-Trade Independent Tobacco Association (FITA) vädjar också till regeringen att slopa förbudet med argumenten att det skulle rädda jobb för tobaksarbetare i hela produktionskedjan, stimulera ekonomin, generera intäkter till staten och minska den psykiska påfrestningen hos befolkningen. Organisationen har beslutat att vidta rättsliga åtgärder och ta ärendet till domstol.

Läs mer i Capetownetc, Reuters och News24.