Tillgänglighet på agendan

sidbild_tillganglighet-pa-agendan_453x604

Ludvika och Smedjebackens kommuner bjöd idag in till en halvdag med information om nya tobakslagen samt vilka regler som gäller för den som säljer tobak. Inbjudna var handlare med personal och cirka 50 representanter från butiker, kiosker och mackar fanns på plats. Utbildningen är ett första steg i den kraftsamling som dessa kommuner ska dra i gång under 2011. Föreläste  gjorde livsmedelsinspektörer, folkhälsosamordnaren, polisen samt skattemyndigheten.
NSG fanns på plats och samarbetet med ICA presenterades.
Tillsyn är en av de viktiga komponenterna i det lokala tobaksförebyggande arbetet. Att genom utbildning ge handlare information och verktyg ger förutsättningar för att lagen följs. Bara att dialogen förs och ger en personlig kontakt kan vara viktiga nycklar i arbetet. Inte minst också att att barn- och ungdomsperspektivet kommuniceras och att lagen faktiskt finns för att fungera som en skyddslagsstiftning för färre tobaksdebuter.

Tyvärr visar statistik att ungefär 40% av niondeklassarna i Sverige kan köpa sin tobak själva. Med andra ord så finns det mycket kvar att jobba på.