Tillsatser i cigaretter ökar beroende

1 februari 2019
 / 
Tillsatser i cigaretter ökar beroende

Tobaksbolagen tillsätter ämnen såsom socker, kakao och ammoniak i cigaretter som gör att de blir mer beroendeframkallande och farliga. Tillsatserna gör bland annat att luftrören vidgas och att effekten av nikotinet ökar.

En amerikansk studie från 2013 visar att rökares risk att dö av lungcancer och KOL har ökat från 2000-talet och framåt. Orsaken tros vara att tobaksindustrin tillsätter olika ämnen i cigaretter som gör det enklare att röka, vilket innebär att röken med alla dess farliga ämnen kan dras djupare ner i lungorna och göra mer skada. Idag löper rökare upp till 25 gånger större risk att dö av dessa lungsjukdomar jämfört med icke-rökare.

Enligt en rapport från organisationen Campaign for Tobacco-Free Kids tillsätts ämnen i cigaretter som gör att luftvägarna utvidgas, vilket underlättar rökningen. Andra ämnen såsom ammoniakföreningar, socker och levulinsyra tillsätts så att nikotinet ska smaka bättre, nå hjärnan snabbare och få ökad effekt. Även kakao tillsätts i vissa cigaretter för smakens skull och för att det också bidrar till att luftvägarna vidgas.

Till följd av tobaksindustrins tillsatser har nikotinhalten i tobaksrök ökat med 15 procent sedan 1997 trots att mängden nikotin i cigaretter har varit oförändrad, enligt en annan amerikansk studie.

Läs mer om tillsatser i cigaretter och dess skadeverkningar här.