Tillsyn och provköp en viktig komponent

Att en stor del av de unga som röker köper sin tobak själva även fast åldersgränen är 18 år vet vi. Kommunerna fick nej på att använda sig av den effektiva provköpsmetoden av JO 2009.

Därför välkomnar vi nu varmt att socialdempartementet ska se över hur kommuner kan få använda sig provköp igen.

Tillgängligheten påverkar ungdomars tobakbruk och debuter. Provköpen minskar tillgängligheten.