Tobacco Endgame inkluderat i reviderad ANDT-strategi

Nu har den reviderade ANDT-strategin blivit offentlig och den ska gälla för 2016-2020. Regeringen vill sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation och det är glädjande att se att Tobacco Endgame är inkluderat i denna. Läs mer om strategin här.