Tobak största hotet mot världens folkhälsa

person-540261_960_720

Statistik från 2015 visar att tobak är den beroendeframkallande drog som bidrar till mest sjukdom och död i världen. Efter det kommer alkohol och illegala droger.

Forskare har gjort en kartläggning av olika droger för att studera deras konsekvenser för världens befolkning i form av sjukdom och död. Konsekvenserna mättes i funktionsbaserade levnadsår, vilket motsvarar den förlust av levnadstid som drogerna orsakar. Resultaten avslöjade att tobak förstör 171 miljoner funktionsbaserade levnadsår varje år. Alkohol förstör 85 miljoner levnadsår och illegala droger förstör 27,8 miljoner levnadsår.

En slutsats är att tobak och alkohol har cirka 10 gånger så stor inverkan på världens folkhälsa som andra droger sammanlagt. Mänskligheten förlorar årligen mer än en kvarts miljard friska levnadsår till följd av tobak och alkohol. Enligt forskarnas uppskattningar röker ungefär 15,2 % av världens befolkning och minst 18,3 % brukar alkohol på ett skadligt sätt. Läs mer hos Tobaksfakta.