Tobak ur ett genusperspektiv

TGG_Icon_Color_05

På Internationella Flickadagen den 11 oktober vill vi belysa vikten av att betrakta tobaksfrågan ur ett genusperspektiv – för att skydda flickors rättigheter. Tobaksindustrin gör allt i sin makt, genom marknadsföring och produktutveckling, för att locka alltfler flickor och kvinnor till att börja med tobak. På ett seminarium vid förra veckans internationella tobakskonferens i Genève fick jämställdhetsperspektivet stort fokus.

Under seminariet om tobak och jämställdhet uppmärksammades tobaksföretagens strategier för att öka tobaksförsäljning i låginkomstländer. Genom att marknadsföra exempelvis e-cigaretter som ett mer hälsosamt alternativ eller anspela på feminina värden försöker de locka unga kvinnor som lever i fattigdom till att börja med tobak.

En annan aspekt som lyftes vid seminariet var passiv rökning. Tobaksbruk är fortfarande vanligare bland män än bland kvinnor världen över, men flickor och kvinnor drabbas ändå i stor utsträckning av tobakens skadeverkningar genom att de utsätts för passiv rökning.

Syftet med seminariet var att öka kunskapen om hur tobaksbruk hänger ihop med könsnormer och sociala förhållanden, och hur tobaksindustrin utnyttjar detta för att göra större vinst. Det visar på betydelsen av att utforma tobaksförebyggande insatser och policyer för tobakskontroll utifrån ett genusperspektiv.

Läs mer om seminariet här.