Tobaksanvändning minskar bland ungdomar i Stockholm

Användningen av cigaretter och snus fortsätter att minska bland ungdomar i Stockholms län. Det visar resultaten från Stockholmsenkäten 2014, som presenterades idag.

– Vi ser tydliga nedgångar när det gäller både tobaks- och alkoholkonsumtion i såväl grundskolan som gymnasiet. Resultaten är oerhört uppmuntrande och sannolikt ett kvitto på att det förebyggande arbetet lönar sig, säger Kaisa Snidare, länssamordnare ANDT-frågor Stockholm.

– Ett oroväckande undantag är dock Danderyds kommun där pojkar röker, snusar och dricker mer samtidigt som narkotikan bland flickorna ökat i årskurs nio, säger Kaisa Snidare.

Tittar vi på siffrorna för Stockholmsområdet i stort, som gäller rökning och snusning för årskurs 9 samt andra klass på gymnasiet, så ser de ut så här;

– Elever som röker (dagligen eller ibland)

Pojke årskurs 9; 11%

Flicka årskurs 9; 16%

– Elever som snusar (dagligen eller ibland)

Pojke årskurs 9; 7%

Flicka årskurs 9; 1%

– Elever som röker (dagligen eller ibland)

Pojke årskurs 2 gymnasiet; 24%

Flicka årskurs 2 gymnasiet; 29%

– Elever som snusar (dagligen eller ibland)

Pojke årskurs 2 gymnasiet; 18%

Flicka årskurs 2 gymnasiet; 2%

Vill du läsa mer, eller jämföra tidigare års siffror, så finns allt här; http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/nyheter/2014/Pages/tobaks-och-alkoholanvandning-minskar-bland-ungdomar.aspx