Tobaksbarn är årets förebyggande insats!

A Non Smoking Generation får CAN:s pris för aktiviteten Tobaksbarn!

“Årets pris går till Tobaksbarn som bedrivs av A Non Smoking Generation och Sida. Genom att konceptet nått och involverat så många unga är juryn övertygad om att insatsen bidragit till att öka ungas medvetenhet om problematiken kring tobaksodling och därigenom också kan bidra till att unga tar avstånd från tobak.”

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att följa konsumtionsutvecklingen och sprida information om alkohol och andra droger.