Tobaksbarn i P4 Gävleborg

Vecka 46 besöker A Non Smoking Generations föreläsare Bollnäs och Edsbyn för att informera om annorlunda perspektiv på tobak till skolungdomar. 12 november bjöds Talvin Kaur Logani och Julia Karlsson in till P4 Gävleborgs studio för att även sprida kunskap från projektet Tobaksbarn till länets radiolyssnare. 

De flesta känner till att rökning dödar och ger lungcancer, men perspektiven bortom hälsoriskerna är mer okända. Julia Karlsson och Talvin Kaur Logani, föreläsare inom A Non Smoking Generations projekt Tobaksbarn, betonade i radiointervjun i P4 Gävleborg att vi har skiftat fokus från hälsoaspekterna till att prata mer om miljö, mänskliga rättigheter och barnarbete. De berättade även om elevernas positiva reaktioner på föreläsningen och varför hållbarhetsaspekter på tobak har en stor effekt på unga idag.

De gav några exempel på fakta från föreläsningen:

– Tobaksindustrin motverkar alla 17 av FN:s globala hållbarhetsmål, och vi nämner mål nummer 13 som handlar om att bekämpa klimatförändringar. Där brukar vi komma med ett exempel som chockar eleverna och vi brukar se väldigt starka reaktioner. Och det är just att tobaksindustrin skövlar 200 000 hektar regnskog varje år, och det motsvarar 286 000 fotbollsplaner. Så det är väldigt mycket skog som skövlas för tobaksplantage och torkning av tobaksblad.”

– Det är cirka 1,3 miljoner barn runtom i världen som arbetar på tobaksfält, och det är barn som är under 14 år och mörkertalet är mycket större. Odlarna blir tvungna att ta hjälp av sina barn eftersom de inte har råd att anställa vuxna till arbetet.

Mot slutet av intervjun pratade de även kort om vuxnas tobaksbruk, nedskräpningen av tobaksrelaterade produkter och den nya tobakslagen som trädde i kraft 1 juli. Föreläsarna lyfte fram att det aldrig är för sent att försöka sluta röka och att hållbarhetsargumenten förhoppningsvis även kan påverka vuxna.

– Fimpar är det absolut vanligaste skräpet på våra stränder här i Sverige, och så slängs det fyra miljoner snusprillor i toaletten varje dag. 

– Efter att den nya lagen har kommit till så är det fler som har försökt att sluta röka också, så vi ser en koppling där. 

Lyssna på hela intervjun hos Sveriges Radio P4 Gävleborg (cirka 46 minuter och 20 sekunder in i programmet).