Tobaksbolag har undgått ett amerikanskt domstolsbeslut i 16 år

Redan 2006 uppmärksammade den amerikanska distriktsdomstolen att tobaksbolagen bröt mot lagen genom att mörka cigaretternas förödande hälsoeffekter. Efter att ha undgått lagen i 16 år måste nu tobaksföretagen i USA sätta upp nya framträdande skyltar i anslutning till cigarettförsäljningen, detta senast i slutet av september. Skyltarna kommer att monteras upp i cirka 220.000 butiker i USA, och informerar butikernas kunder framför allt om cigarettrökningens dödliga följder men även om flera av tobaksindustrins strategier. Detta uppmärksammar organisationen Tobacco Free Kids.

Senast den 30 september i år ska 220.000 butiker i USA sätta upp framträdande skyltar i anslutning till försäljningen av cigaretter. Skyltarna ska framför allt informera om cigaretternas livsfarliga konsekvenser men även syna några av tobaksindustrins strategier. Det amerikanska justitiedepartementet och flera hälsoorganisationer förhandlade fram ett avtal med tobaksbolagen i slutet av 2022. Avtalet behandlade spridningen av cigarettbrukets hälsorisker, vilket nu tillämpas och gäller fram till sommaren 2025.

Så tidigt som 2006 beslutade den amerikanska distriktsdomstolen att varningsskyltar skulle sättas upp i anslutning till cigarettförsäljningen, något som tobaksbolagen har kringgått i 16 år. I distriktsdomstolens dokument framgick det att tobaksföretagen gjorde allt i sin makt för att dölja de hälsokonsekvenser som cigarettrökningen och den passiva rökningen orsakar. Tobaksindustrin undertryckte forskning, förstörde viktiga dokument, manipulerade nikotinanvändningen för att öka beroendet, förvrängde sanningen om light-cigaretter och utnyttjade rättssystemet till sin fördel.

Trots att de nya varningsskyltarna i USA är ett positivt beslut är det långt ifrån tillräckligt. Tobaksindustrin hittar ständigt nya strategier för att komma runt den rådande lagstiftningen och införandet av varningsskyltar möjliggör tobaksindustrins fortsatta normalisering och exponering som lockar in barn och unga i ett beroende. De mest effektiva åtgärderna för att skydda unga är att införa ett exponeringsförbud i butiker, höja skatten på tobaks- och nikotinprodukter, införa en hållbarhetsskatt samt förbjuda smaksättning på tobaksindustrins samtliga produkter. Här kan du läsa mer om tobaksindustrins oetiska strategier.

Vill du hjälpa oss att bekämpa tobaksindustrins fula metoder? Stöd vårt arbete här.