Tobaksbolag hotar Kenyas regering

30 januari 2024
 / 
Tobaksbolag hotar Kenyas regering

I oktober 2023 riktade kenyanska politiker en stark vädjan till sin regering om att förbjuda försäljningen av vitt snus. Nyligen har utlämnade dokument, som utväxlats mellan Kenyas regering och British American Tobacco, avslöjat att regeringen istället gått med på att sälja ett av de mest globalt sålda varumärkena av vitt snus – med betydligt mindre hälsovarningar och utan att inkludera information om att produkten innehåller cancerframkallande ämnen. Bakom detta beslut ligger påtryckningar från tobaksbolaget som hotat om att dra tillbaka sina investeringar i en ny fabrik i landets huvudstad. Detta uppmärksammar The Guardian.

British American Tobacco betraktar Kenya som en av de mest strategiska testmarknaderna i låg- och medelinkomstländer och har för avsikt att använda landet som en bas för att lansera sina nyare produkter i södra och östra Afrika. I Kenya ökar användningen av vitt snus, särskilt bland ungdomar som aktivt visar upp produkten i sociala medier. Flertalet undersökningar visar dessutom att det förekommer en olaglig försäljning av vitt snus i skolor, där vuxen personal avsiktligt försöker locka barn att börja använda produkten. Skolrektorer vittnar om hur dessa försäljare sprider vilseledande kampanjer som framställer nikotinprodukten som trendig med en påstådd lugnande effekt. Detta har väckt stark oro bland föräldrar och lokala myndigheter.

Under 2021 nådde den globala marknaden för nikotinprodukter en omsättning på över 31 miljarder kronor och det är framför allt den unga generationen som brukar produkterna. Tobaksindustrin gör sina vinster på bekostnad av nästa generations hälsa.

Kenyas tobakslagstiftning anger att hälsovarningar måste täcka en tredjedel av tobaksförpackningen och innehålla omfattande information om hälsoriskerna med produkten. British American Tobacco har aktivt lobbat för att påverka landets tobakslagstiftning och därigenom minska storleken på nikotinprodukternas hälsovarningar. Initialt föreslog tobaksbolaget att hälsovarningen endast skulle täcka tio procent av förpackningen, men Kenyas regering beslutade istället att täcka den med 15 procent. Hälsovarningen på produkten kommer nu att ange ”denna produkt innehåller nikotin och är beroendeframkallande”.

Regeringens beslut om det vita snuset väcker frågor om hälsomyndighetens förmåga att sätta folkhälsan över ekonomiska intressen. Biträdande professor i global hälsoekonomi vid Aga Khan University i Nairobi betonar vikten av att stoppa British American Tobaccos inflytande på tobakslagstiftningen i Kenya – både för landets bästa och för att skydda unga generationer från att bli nikotinberoende. 

Vill du hjälpa oss i kampen mot tobaksindustrins oetiska metoder? Stöd vårt arbete här.