Tobaksbolag tvingas betala för tobaksrelaterad nedskräpning

Sveriges kommuner ska börja rapportera sina kostnader för att hantera allt skräp som slängs på marken varje år, och som en del av uppdraget ska de även börja väga cigarettfimpar. Från och med nästa år ska kostnaderna för skräphanteringen betalas av producenterna, och det kommer högst sannolikt bli särskilt dyrt för tobaksbolagen. Det rapporterar Dagens Samhälle.

Den 1 januari 2023 infördes nya nedskräpningsavgifter som innebär att producenter till föremål som ofta slängs på marken, såsom snusprillor och fimpar, blir skyldiga att betala en fast avgift till Naturvårdsverket. Vid nästa årsskifte införs även en rörlig avgift som baseras på kommunernas kostnader för skräphantering. Kommunerna ska dessutom börja väga cigarettfimpar, vilket högst troligt kommer resultera i höga avgifter för tobaksbolag.

Storleken på producenternas avgift kommer baseras på storleken på deras marknadsandelar. Avgiften ska betalas retroaktivt utifrån hur mycket skräp deras produkt bidrog till under föregående år, vilket kan skapa incitament för bolagen att försöka minska nedskräpningen.

Vill du hjälpa oss att förebygga tobaksbruk och tobaksrelaterad nedskräpning? Stöd vårt arbete här.