Tobaksbolag uppmanas stoppa produktion och försäljning under covid-19-utbrottet

Folkhälsoexperter uppmanar rökare att sluta och tobaksföretag att sluta producera samt sälja tobaksprodukter för att minska riskerna med covid-19.

En grupp av internationella hälsoexperter och tjänstemän från hälsomyndigheter har uttryckt en oro för den effekt som covid-19 kan komma att ha på världens 1,3 miljarder rökare. Särskilt i fattigare länder där hälso- och sjukvårdssystemen redan är överbelastade.

Rökning försämrar immunförsvaret vilket gör att rökare har sämre förmåga att effektivt bekämpa infektioner. Rökare har dessutom ofta redan en lungsjukdom eller försämrad lungkapacitet vilket i sin tur kan öka risken att drabbas av allvarlig sjukdom. Folkhälsoexperterna menar därför att det nu under pågående coronapandemi är en bra tid att sluta röka och att världens stater borde uppmuntra rökare att sluta.

Gruppen refererade till nya studier från Kina som pekar på att rökare som smittas av covid-19 löper ökad risk att drabbas av allvarliga symtom jämfört med icke-rökare. I en studie som gjorts på mer än 1000 patienter var mer än 25 procent av de som behövde andningshjälp, intensivvård eller som dog, rökare eller tidigare rökare.

Världshälsoorganisationen (WHO) och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar har också varnat för att rökning kan utsätta människor för allvarliga komplikationer från covid-19.

Källa: Daily Sabah