Tobaksbönder i Zimbabwe vill ta bort beskogningsavgift

25 oktober 2018
 / 

zimbabwe-1758992_960_720

Bönder i Zimbabwe har nyligen efterfrågat att beskogningsavgiften skrotas inför nästa säsong, eftersom de 23 miljoner US dollar som samlats in till beskogningsfonden sedan 2015 inte har betalats ut för att uppfylla sitt syfte.

2015 införde Zimbabwes regering en beskogningsavgift som alla tobaksbönder tvingas betala till en fond, som ska finansiera initiativ som bidrar till mer grönska i landet. Beslutet innebar att drygt 80 000 bönder, som är beroende av trä för att torka tobaksbladen, ska betala en avgift på 0,75 % av deras bruttoförsäljning.

Skogskommissionen i Zimbabwe som fick ansvar för att förvalta fonden meddelade förra året att de lämnade över ansvaret till ”the Tobacco Industry and Marketing Board”, det vill säga tobaksindustrin.

Fackföreningen ”Zimbabwe Tobacco Association” anser att beskogningsavgiften borde tas bort eftersom fonden inte har använts till att åtgärda den enorma skogsavverkningen i landet. Det sker fortfarande ingen ny beskogning trots att nästan 23 miljoner US dollar har samlats in. Samtidigt som tobaksproduktionen och antalet småbrukare ökar i snabb takt.

Zimbabwe Tobacco Association lyfter fram att Världshälsoorganisationen uppmanar länder att begränsa tobaksindustrins inflytande över politiken, och vill att tobaksindustrin tar ansvar för miljön och hållbar utveckling.

Läs mer i Newsday.