Tobaksförebyggande sommarjobb för unga i Skåne

I Höörs kommun under vecka 25 anordnas en utbildningsvecka om tobak för gymnasieelever från olika kommuner i Skåne. Utbildningen är första delen av deras sommarjobb vars syfte är att förebygga tobaksbruk bland unga. A Non Smoking Generation fick äran att leda första dagen där vi informerade om tobak ur många viktiga perspektiv.

Länsstyrelsen i Skåne har hämtat inspiration från ett projekt som genomförts i Blekinge, där en grupp gymnasieelever fick ökad kunskap i tobaksfrågan under sommaren för att sedan påverka yngre elever och politiker i sina kommuner. Ungdomarnas sommarjobb går ut på att genomföra ett eget projekt som kan stärka det tobaksförebyggande arbetet runtom i Skåne. A Non Smoking Generation blev tillfrågade om vi kunde delta i den första utbildningsdagen måndag 18 juni.

Under första delen av dagen informerade vi om olika nikotinprodukter, hälsorisker, statistik och tobaksindustrins strategier för att öka sin försäljning. På eftermiddagen fortsatte vi med att diskutera tobakens globala konsekvenser, relaterat till hållbar utveckling, miljö och barns rättigheter. Dagen avslutades med reflektioner kring betydelsen av tobaksfri skoltid, samt vilka åtgärder som är viktiga för att uppnå målet om en tobaksfri generation.

Vi är så glada, tacksamma och imponerade över ungdomarnas engagemang. Lycka till med det viktiga initiativet och med att sprida kunskapen vidare!

IMG_0530