Tobaksföretag marknadsför fortfarande nya nikotinprodukter till unga i sociala medier

British American Tobaccos (BAT) fortsätter sin aggressiva marknadsföring av vitt snus på sociala medier via influencers med unga följare, enligt en ny studie som gjorts av den ideella organisationen ”Campaign for Tobacco-Free Kids”. Hazel Cheeseman, vice VD för Action on Smoking and Health belyser att makthavare ständigt ligger efter när det gäller reglering av nya innovationer från tobaksindustrin. Det delade The Guardian tidigare i veckan.

Granskningen av sociala medie-kampanjer från BAT gjordes på sociala medierna Facebook, TikTok och Instagram. Den tog plats mellan januari och maj i år, och visar att mer än en fjärdedel av de som exponerats för deras marknadsföringen av nya nikotinprodukter var mellan 12-24 år. Totalt, hade elva influencers publicerat 48 inlägg med en publik på över 1,4 miljoner människor, där 28% var under 24 år gamla, enligt företaget Klear, som utfört dataanalysen.

Efter att The Guardian lyft frågan med Instagram, som ägs av Facebook, har innehållet tagits bort. Facebook och Instagrams policy förbjuder annonser som främjar försäljning eller användning av tobak eller nikotin ”om de inte är avvänjningsprodukter”. Dock är det tillåtet för företag att dela inlägg innehållande tobaksrelaterade produkter på plattformarna såvida de är begränsade till en målgrupp över 18 år. Men att mottagarna är över 18 år har bevisligen varit svårt att kontrollera.

Caroline Renzulli, kommunikationsansvarig för Campaign for Tobacco-Free Kids, sa att marknadsföringen var ”helt absurd” då den framställde vitt snus som en ”cool livsstilsprodukt som man borde prova även om man inte är rökare”. Vidare uttrycker Caroline att det är skamligt att tobaksbolagen fortsätter med denna typ av marknadsföring samtidigt som de påstår sig vilja hjälpa rökare att sluta.

Materialet som spridits på plattformarna har skapats av allt från från kända DJ’s, gamers och livsstilsinfluencers. Inläggen har exempelvis förekommit under populära hashtags såsom ”GRWM” som står för ”Get ready with me”, där influencers har gjort sig iordning för ett event, och inkluderat tobaksprodukten som en accessoar till sin outfit.

Hazel Cheeseman, vice VD för Action on Smoking and Health betonar att regeringen ligger efter i sin reglering av tobaksindustrins nya innovationer. Vi på A Non Smoking Generation har samma uppfattning som Hazel, och uppmanar politiker att agera innan fler barn och unga värvas in i livslånga nikotinberoenden med ökad risk för både hjärt-kärlsjukdomar och psykiska sjukdomar.

Vill du också se ett tobaksfritt Europa? Skriv under namninsamlingen här!