Tobaksföretag motarbetar Storbritanniens utfasning av cigaretter

17 april 2024
 / 
Tobaksföretag motarbetar Storbritanniens utfasning av cigaretter

I februari presenterade Storbritanniens premiärminister, Rishi Sunak, ett förslag om att successivt fasa ut cigaretter för alla födda från och med 2009. VD:n för Cancer Research UK, Michelle Mitchell, varnar nu för att tobaksbolagen försöker försvaga, försena och till och med stoppa lagförslaget genom att påverka parlamentets ledamöter. Hon betonar vikten av att beslutsfattare inte låter sig påverkas av tobaksindustrins vilseledande argument, utan istället fokuserar på att införa åtgärder som främjar folkhälsan. Detta uppmärksammar The Guardian.

Tobaksindustrin har länge varit internationellt uppmärksammad för sina försök att påverka folkhälsopolitiken, med målet att fortsätta locka unga användare och därmed värva livslånga kunder. Under det senaste året har Storbritannien tagit flertalet viktiga initiativ för att skydda sin befolkning från tobaksindustrins inflytande, exempelvis ett förbud mot försäljning av e-cigaretter för engångsbruk samt en gradvis utfasning av cigaretter för en yngre generation.

Tobaksindustrin påstår sig numera vilja uppnå en “rökfri värld”, men samtidigt fortsätter de att satsa miljarder på att marknadsföra cigaretter och försöka förskjuta och stoppa lagförslag som skulle minska rökningen bland unga. Istället för att cigarettförsäljningen ska förbjudas för en yngre generation föreslår tobaksindustrin en höjd åldersgräns för tobaksköp från 18 till 21 år samt en exkludering av cigarrer i bestämmelserna.

Deborah Arnott, VD för brittiska Action on Smoking and Health, betonar vikten av att stärka tobakslagstiftning ytterligare. Hon förklarar att införandet av nya tobaks-/nikotinregleringar historiskt har inspirerat länder att snabbt implementera liknande åtgärder såsom marknadsföringsförbud, rökfria miljöer och neutrala förpackningar. Lagförändringarnas internationella spridning är något som motarbetas av tobaksindustrin till varje pris.

Vill du hjälpa oss i kampen mot tobaksindustrins inverkan på folkhälsopolitiken? Stöd vårt arbete här.