Tobaksföretag ställs inför rätta på grund av barnarbete

Människorättsjurister i Storbritannien inleder nu en rättsprocess mot tobaksföretaget British American Tobacco (BAT). Juristerna företräder hundratals barn och deras familjer som tvingats arbeta under slavliknande förhållanden på tobaksfält i Malawi.

Efter en gedigen granskning av tidningen The Guardian planerar brittiska människorättsaktivister att ställa BAT inför rätta på grund av människorättskränkningar och barnarbete. Juristerna företräder och söker kompensation för fler än 350 barnarbetare och deras föräldrar, och de förutser att antalet målsägare som söker upprättelse kan stiga till cirka 15 000 barn. Rättsfallet kan bli det största i sitt slag någonsin och har potential att förändra situationen för familjer som lever i låginkomstländer och tvingas arbeta inom exempelvis tobaksindustrin för att överleva.

BAT hävdar att de uppmanar tobaksbönder att inte använda deras barn som obetald arbetskraft, men juristerna argumenterar för att böndernas låga löner begränsar deras valmöjligheter. Bönderna tvingas ta hjälp av sina barn som en sista utväg för att klara av arbetet och få en inkomst. Arbetet försämrar barnens möjlighet att gå i skolan och samtidigt blir många sjuka av de giftiga bekämpningsmedlen och nikotinet från tobaksplantan. Vanliga symtom är andningssvårigheter, kramper och kräkningar.

Det utbredda barnarbetet och de slavliknande förhållandena på tobaksfält har pågått i årtionden. Tobaksodling likställs med tvångsarbete eftersom tobaksindustrin lurar in familjer i arbetet genom falska löften om mat, boende och ersättning. På grund av den låga lönen och utgifter för nödvändigt material hamnar bönderna istället i skuld till företagen och fastnar i fattigdom. De flesta familjerna tjänar endast mellan 100-200 euro för 10 månaders arbete. Samtidigt är BAT ett av de mest lönsamma företagen i världen.

Juristerna planerar att vidta åtgärder i år och argumenterar för att BAT är ytterst ansvariga för familjernas usla arbetsvillkor, eftersom de betalar så låga priser för tobaksbladen. Förhoppningen är att fallet påverkar BAT och andra tobaksföretag att förändra situationen så att tobaksbönder får tillräcklig kompensation för sitt arbete. Då ökar samtidigt chansen att deras barn får gå i skolan istället för att arbeta.

Läs mer hos The Guardian.

Läs mer om situationen i Malawi i rapporten Den Stora Tobakslögnen.