Tobaksförsäljare i Stockholmskommuner säljer till minderåriga

19 november 2019
 / 
Tobaksförsäljare i Stockholmskommuner säljer till minderåriga

I samband med Tobaksfria veckan har Sigtuna kommun och Huddinge kommun gjort tillsyn av åldersgränsen för köp av tobak. Genom kontrollköpen upptäcktes då att cirka en tredjedel av tobaksförsäljarna inte bad om legitimation för att kontrollera åldern på köparen.

Enligt tobakslagen får tobak inte säljas till personer under 18 år. Tobaksförsäljare är skyldiga att informera om åldersgränsen genom skyltning och att kontrollera åldern på de som vill köpa tobak. När Huddinge kommun genomförde en tillsyn visade det sig att 29 procent av kontrollköpen kunde göras utan att visa legitimation. Motsvarande siffra vid en tillsyn i Sigtuna kommun var hela 36 procent.

Vid tillsyn av åldersgränsen för tobaksköp genomförs kontrollköp, vilket innebär att myndiga personer som ser unga ut testar att köpa tobak för att undersöka hur väl försäljaren kontrollerar åldersgränsen.

De tobaksförsäljare i Sigtuna och Huddinge som inte bad om legitimation har varnats av tillsynshandläggarna och kommer få extra tillsyn framöver.

Läs mer hos HuddingeDirekt och i Sigtuna kommuns pressmeddelande.