Tobaksforskare vill förbjuda cigarettfilter

Forskare från USA och Storbritannien vill förbjuda cigarettfilter för att minska den globala nedskräpningen av plast. Eftersom fimpar är det vanligaste plastskräpet i naturen anser forskarna att EU begick ett misstag när cigarettfilter blev exkluderade från förbudet mot engångsplast.

Varje år hamnar cirka 3,7 biljoner cigarettfimpar med filter gjorda av plast i naturen. Det kan ta flera årtionden för cigarettfilter att brytas ner och under den tiden släpper de ut giftiga ämnen i hav och vattendrag. Dessa gifter skadar både djur och växter, och i slutändan även människor via maten. Nu uppmanar forskare till förbud mot cigarettfilter för att skydda miljön från plastnedskräpning och för att främja folkhälsan.

Forskning visar tydligt att cigarettfilter inte på något sätt minskar hälsoriskerna med rökning. Tobaksforskaren Thomas Novotny belyser hur tobaksindustrin ändå har lyckats upprätthålla en myt om att cigarettfilter gör rökning mindre farligt, i syfte att öka cigarettförsäljningen. Thomas tror att ett förbud mot cigarettfilter kommer minska både nedskräpning och antalet rökare, eftersom det fortfarande finns en utbredd uppfattning om att filtren fyller en hälsofrämjande funktion.

Cigarettfilter fanns med i EU:s diskussioner kring förslaget om att förbjuda engångsplast år 2021, men försvann innan beslutet fattades. Forskarna anser att cigarettfilter borde ha inkluderats i förbudet och oroas över tobaksindustrins inflytande i politiken. Det pågår en debatt i Kalifornien, USA, om ett eventuellt förbud mot cigarettfilter, men forskarna tror att det kan dröja några år på grund av att industrin donerar pengar till beslutsfattare.

Läs mer i ETC.