Tobaksfrågan – het i media

Tobaksfrågan debatteras nu flitigt i media kring både fler rökfria miljöer, rökförbud 2025 och utvecklingen av andelen unga rökare. Bra att frågan kommer upp, den har många sidor och engagerar och berör många. Samtidigt är alla dessa ämnen värda en hel debatt i sig själva. Men jag ska ändå försöka belysa dem kort och koncentrerat.

Igår och idag kan man läsa om FHIs utredning kring fler rökfria miljöer, en viktig fråga då många påverkas väldigt mycket att tobaksrök även utomhus. Känsliga astmatiker och barn och unga är två grupper som är extra känsliga. Vi välkomnar utredningen och hoppas på att fler miljöer blir rökfria och tillgängliga för alla, även för känsliga, barn och unga.

Idag kan man även läsa i DN på debattsidan om en uppmaning till regeringen att införa ett totalförbud av rökning 2025. Det viktiga med en vision är en tydlig väg dit med en handlingsplan. Vägen dit är det viktigaste. Målet måste vara att beslutet känns lika självklart 2025 som det gör nu med att man inte får röka på flygplan eller inne på sjukhus. Då kommer vi lyckas. Det finns många effektiva komponenter att tillföra i det tobaksförebyggande arbetet där neutrala paket och exponeringsförbud är två utav dem.

För lyckats har vi inte, inte än. CAN presenterade idag sina senaste siffror för andelen ungdomsrökare och även om siffrorna visar på en nedåtgående trend bland de yngsta (årkurs 9) kan vi inte vara nöjda. Rökarna i år 2 på gymnasiet blir fler framförallt bland killarna och tjejerna ligger kvar på en hög nivå. Rekryteringen av unga rökare går i vågor, lite upp och lite ner men på lång sikt har inte mycket hänt, tyvärr!

Man ska så klart ställa sig frågan om varför det inte händer något. Det korta och enkla svaret är att majoriteten börjar röka innan 18 års ålder, och nästintill ingen börjar efter 25 års ålder. Det vet vi och det vet industrin som säljer produkterna. Marknadsföringen målgruppsanpassas därför enormt mot unga. Det är bland unga industrin hittar sina nya konsumenter. Därför behövs en begränsning av marknadsföringen. För då kommer vårt arbete riktat mot unga ge en större effekt och då kan vi nå en rökfri generation.