Tobaksfri skola 2.0

Med stöd från Folkhälsoinstitutet driver vi två metodutvecklingsprojekt i år. Det ena heter Tobaksfria skola 2.0 och syftar till att utveckla en metod och verktyg för att på ett framgångsrikt sätt implementera och vidmakthålla det tobaksförebyggande arbete i skolan. Målsättningen är att vi i slutändan har en dokumentation som beskriver både metodkomponenter och implementeringskomponenter för ett framgångsrikt och effektivt arbete i skolan. Ett “advisoryboard” av forskare och praktiker är knutet till projektet vilket bidrar med en god förankring i både forskning och beprövad erfarenhet.

Fem skolor är med i projektet och vi är övertygade om att dessa skolor kommer att se stora vinster med sitt deltagande. Klockarskolan i Säter har som fösta skola i projektet nu haft utbildning med våra två ansvariga projektledare Niklas och Madeleine.

Vid frågor kring projektet är det bara att maila eller ringa till Madeleine, kontaktinfo till henne hittar ni via länken nedan.

Tillsammans skapar vi skyddande miljöer för unga, tillsammans når vi en rökfri generation.