Tobaksfri skola 2.0

sidbild_tobaksfri-skola2_520x695

Vårt utvecklingsprojekt tobaksfri skola 2.0 har rivstartat hösten med att utbilda all skolpersonal på Rinmangymnasiet i Eskilstuna.

Nu har alla skolor i projektet genomgått den första utbildningen. Vidare i höst kommer riktade insatser mot varje skola att genomföras bland annat policyarbete, föräldrasamverkan, elevsamverkan och undervisning.

Alla skolor kommer också att erbjudas en heldagsutbildning i motiverande samtal (MI) med Maria Nilsson, forskare och expert på tobaksfrågor och unga vid Umeå universitet.

Allt arbete följs och utvärderas av Anita Boij, extern utvärderare med lång erfarenhet inom välfärdsområdet.