Tobaksfri skoltid i Danmark!

12 augusti 2021
 / 
Tobaksfri skoltid i Danmark!

Den 31 juli 2021 infördes krav på danska skolor att skoltiden ska vara helt tobaksfri. Den nya lagen innebär att varken elever eller skolpersonal får använda cigaretter, snus eller e-cigaretter under skoltiden –  oavsett plats. Nu vädjar vi till svenska politiker att fatta samma viktiga beslut för barn och ungas hälsa.

Enligt lag är det nu förbjudet för både elever, personal och gäster att röka, snusa och använda e-cigaretter under skoltiden i samtliga danska skolor. Förbudet gäller på och utanför skolans område och omfattar alla tobaks- och nikotinprodukter, med undantag för nikotinläkemedel, samt liknande produkter såsom e-cigaretter utan nikotin.

Redan innan lagen trädde i kraft hade 111 ungdomsutbildningar i landet infört ett sådant förbud och på flera ställen har det haft en positiv effekt i form av minskat tobaksbruk bland unga.

Det långsiktiga målet är att lagen ska motverka normaliseringen av tobak bland ungdomar, och således förebygga att unga börjar använda tobak i samband med att de exempelvis inleder en gymnasie- eller yrkesutbildning. Syftet är inte att skolorna ska tvinga elever och personal att sluta röka, utan att skapa en kultur i skolan som stödjer fler att avstå från tobak.

Idag röker nästan var tredje dansk ungdom i 16-24 års ålder, och åldersgruppen 15-29 år använder rökfri tobak och e-cigaretter i större utsträckning än övriga åldersgrupper.

Vill du att även svenska barn och ungdomar ska få en tobaksfri skoltid? Visa ditt stöd genom att skriva under  vår namninsamling här

Läs mer i denna danska artikel.