Tobaksfria dagen 2018

Skärmavbild 2018-05-29 kl. 09.38.50

På internationella Tobaksfria dagen den 31 maj var vi på frukostseminarium hos Cancerfonden där Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) presenterade sin senaste rapport Tobaksvanor i Sverige. Rapporten visar att det totala tobaksbruket i Sverige har minskat mellan åren 2003 till 2017. Den totala minskningen beror på att det är färre personer som uppgav att de röker dagligen. Andelen personer som uppgav att de röker sporadiskt har varit konstant. Statistik från 2017:

  • Hälften av de som röker sporadiskt är i åldersgruppen 17-29 år.
  • Under året såldes 5,4 miljarder cigaretter, vilket i genomsnitt motsvarar 650 cigaretter per person över 15 år.
  • Bruk av e-cigaretter är vanligast i den yngre åldersgruppen.

Slutsatsen från seminariet är att vi måste skydda barn och unga från alla typer av tobaksprodukter genom förebyggande arbete och starkare tobakslagar. För att nå ett Rökfritt Sverige 2025 är det nödvändigt att färre lockas in i tobaksbruk.