Tobaksfria veckan 2023 – Sex åtgärder som bör införas

20 november 2023
 / 
Tobaksfria veckan 2023 – Sex åtgärder som bör införas

Vecka 47 infaller den årliga Tobaksfria veckan, som är en del i arbetet med Tobacco Endgame. Tillsammans med andra tobaksförebyggande organisationer uppmärksammar A Non Smoking Generation denna vecka genom att sprida kunskap som kan stödja det nationella arbetet med att minska tobaksbruket. I år lyfter vi våra sex förslag till åtgärder för att skydda minderåriga från alla former av tobaks-/nikotinberoende.

1. Lagstifta om tobaksfri skoltid 

Nio av tio elever anger kompisars påverkan som skäl till att börja röka och testa nya nikotinprodukter. För tillfället är det bara rökning (inklusive e-cigaretter) som är förbjuden på skolans område, en otillräcklig lag som behöver omfatta samtliga tobaksprodukter och inte vara bunden till skolområde utan istället under hela skoltiden.

2. Inför krav på att utbilda om tobak ur både hälso- och hållbarhetsperspektiv

Färre än hälften av alla elever får i dag ingående information om tobak i skolan. Allt för få känner till nikotinets alla hälsorisker eller hur det påverkar den unga människans hjärna, och hur tobak hindrar global hållbar utveckling. Med ökad kunskap kan fler unga välja att avstå från tobak och sprida viktiga fakta vidare till familj och vänner.

3. Skärp den nya tobakslagstiftningen 

Enligt den nya lagen som infördes i augusti 2022, har tobaksindustrin inte längre rätt att marknadsföra sina ”tobaksfria” nikotinprodukter till unga under 25 år. Trots det pågår marknadsföringen oförminskat, där 25 procent av unga mellan 14-18 år fortfarande anger att de ofta ser reklam för e-cigaretter och vitt snus. Vi vill att det ska införas en nolltolerans för alla former av reklam för nikotin som inte är godkända läkemedel. Det är också viktigt att den nya lagstiftningen kommuniceras och att tobaksindustrin får kännbara konsekvenser när den inte efterlevs.

4. Nolltolerans mot reklam och smaksättning 

Hälften av unga mellan 14-18 år anger att smaksättning av nya nikotinprodukter är  en anledning att testa och unga fortsätter att exponeras av reklam. Ett exponeringsförbud behöver införas mot tobak/nikotin i butik, paketdesignen måste vara neutrala och smaktillsatser i alla former av tobak/nikotin måste förbjudas för att skydda unga.

5. Höj skatten och inkludera samtliga produkter från tobaksindustrin

Med en höjd tobaksskatt och införande av hållbarhetsskatt kan antalet tobaksdebuter minskas genom höjt pris på tobak, samtidigt som det möjliggör en finansiering av ett utökat tobaksförebyggande arbete riktat till barn och unga. Samtliga nikotinprodukter som inte är godkända läkemedel måste inkluderas för att skydda barn och unga.

6. Höj åldersgränsen till 20 år för all tobak 

Det är bara barn som börjar med tobak och en stor majoritet av ungdomarna uppger att det är enkelt att få tag på tobak om man är under 18 år. Med en höjd åldersgräns skulle fler unga förbli tobaksfria och dessutom skyddas från att börja med andra droger.

Resultat

Dessa sex åtgärder kommer att leda till:

 • Minskat antal tobaks-/nikotindebuter.
 • Minskad exponering för andras tobaksdebuter.
 • Minskat grupptryck.
 • Ökad kunskap om hur tobak ”smittar”.
 • Öka kunskap om tobak/nikotin i samhället.
 • Öka kunskap om tobakens hållbarhetseffekter.
 • Färre reklamsamarbeten med tobaksindustrin
 • Minskad exponering av tobaks/nikotinprodukter.
 • Minskad tillgänglighet för ungdomar/minderåriga.
 • Finansiering av tobaksförebyggande insatser.
 • Incitament att sluta.

Vill du vara med och göra skillnad för en tobaks-/nikotinfri generation? Stöd vårt arbete här.