Tobaksfria veckan

Vecka 47 = Tobaksfria veckan. En vecka för att ytterligare lyfta tobaksfrågan och dess olika perspektiv.

Är det okej att 45 ungdomar varje dag börjar röka?

Är det okej att tobaksindustrin med dold imagemarknadsföring lockar in barn och ungdomar i livslånga beroenden?

Är det okej att Tobaksindustrin utnyttjar fattiga barn och vuxna för att tjäna ännu mer pengar på sina dödliga varor?

Är det okej att Sveriges politiker inte gör något för att hindra tobaksindustrin och skydda barn och ungdomar?

Är det okej att det beror på vilken skola du går i om du får någon information om tobak eller inte?

Är det okej att majoriteten av alla ungdomar själva köper sin tobak även då det är 18 års åldersgräns?

Tobaksfrågan rymmer många frågor men tillslut handlar det om rätten till hälsa och rätten till ett värdigt liv.

Sveriges övergripande folkhälsomål är att: skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Frågan är: Vart är vi egentligen på väg?