Tobaksfritt Finland 2030

En arbetsgrupp har fått i uppdrag av den finska regeringen att ta fram en omfattande handlingsplan för att minska bruk av tobak och andra nikotinprodukter i landet. Planen innehåller 44 förslag på åtgärder som ska bidra till att Finland blir tobaksfritt till år 2030.

På Tobaksfria dagen den 31 maj presenterades en handlingsplan för ett Tobaksfritt Finland 2030. Planen innehåller åtgärder som rekommenderas i Världshälsoorganisationens (WHO) tobakskonvention och målet är att färre än 5 % av befolkningen ska använda tobaks- och nikotinprodukter år 2030. Arbetsgruppen föreslår exempelvis fler rökfria miljöer, högre tobaksskatt, högre åldersgräns, exponeringsförbud, neutrala paket samt förbud mot smaktillsatser. Planen omfattar inte endast cigaretter utan innehåller även förslag på ökad reglering kring andra nikotinprodukter, såsom snus och e-cigaretter. Läs mer i Daily Finland.

Sverige ratificerade tobakskonventionen 2005. 2012 tog svenska frivilligorganisationer fram ett förslag med förhoppningar om en handlingsplan för ett Rökfritt Sverige 2025. Den svenska regeringen har sagt att de stödjer förslaget, men ännu saknas en handlingsplan för hur målet ska uppnås. För att uppmana Sverige att följa Finlands initiativ skriver Göran Boëthius, styrelseledamot i tankesmedjan Tobaksfakta, i Nyheter 24 ”Kan Finland förstå tobaksproblemets omfattning – så kan vi!”.