Standardiserade paket i Nya Zeeland försenades av tobaksindustrin

new-zealand-162373_960_720

Regeringen i Nya Zeeland föreslog införandet av standardiserade tobaksförpackningar 2012, men lagen stiftades inte förrän 2016. Forskare har studerat processen och dragit slutsatsen att åtgärden försenades på grund av tobaksindustrin som hotade med att stämma regeringen.

2011 meddelade Nya Zeelands regering att de ansluter sig till Tobacco Endgame och arbetar mot målet att bli ett rökfritt land till 2025. När de året därefter föreslog införandet av standardiserade, reklamfria paket svarade tobaksindustrin med hot om att stämma regeringen och kräva ekonomisk kompensation. Hoten gjorde att regeringen valde att avvakta med förslaget och vänta ut rättstvister kring samma förslag i Australien. Under denna period försökte hälsoaktivister förändra regeringens respons på tobaksindustrins hot, men misslyckades på grund av ekonomiska hinder.

Forskarnas analys utifrån intervjuer med hälsoaktivister och beslutsfattare är att tobaksindustrins hot om rättstvister kan hindra och försena beslutfattningsprocesser. I Nya Zeelands fall lyckades tobaksindustrin motarbeta förslaget i fyra år. Studien har sammanfattats av Tobaksfakta.