Tobaksindustrin har hindrat införandet av hälsovarningar på tobakspaket i Bangladesh

27 april 2023
 / 
Tobaksindustrin har hindrat införandet av hälsovarningar på tobakspaket i Bangladesh

2013 beslutade Bangladesh att införa grafiska hälsovarningar på tobaksförpackningarnas övre halva. Tobaksindustrin arbetade aktivt för att motarbeta denna åtgärd och nio år senare, år 2022, hade denna lagändring fortfarande inte implementerats i praktiken. Det visar en ny studie som har publicerats i tidskriften Tobacco Control.

Bangladesh beslutade år 2013 att stärka sin tobakslagstiftning genom att tobaksförpackningar skulle märkas med grafiska hälsovarningar på förpackningarnas övre halva. Åtgärden syftar till öka medvetenheten om tobakens skadeverkningar och förebygga samt minska tobaksbruket. År 2022 hade denna åtgärd fortfarande inte införts i praktiken. Nu visar en ny studie att tobaksindustrin, som har stort inflytande i Bangladesh, vidtog flera olika strategier för att undergräva beslutet och hindra implementeringen.

Cigarettföretagen i landet motarbetade aktivt införandet av grafiska hälsovarningar och argumenterade, i kontrast till beslutet 2013, för att varningarna skulle tryckas på förpackningarnas nedre halva. Den främsta strategin som användes för att påverka beslutsprocessen och fördröja införandet var direkt lobbying genom en förening för landets cigarettproducenter och British American Tobacco Bangladesh. Industrin argumenterade för tobakens ekonomiska betydelse för landet och försökte skapa förvirring kring hälsovarningarnas effekt. De hävdade också att åtgärden var tekniskt svår att genomföra då det skulle krävas nya maskiner.

Studien identifierade också motsättningar mellan olika statliga organ, varav ett (Skatteverket) verkade föra tobaksindustrins talan och försökte påverka andra att anamma deras argument samt intressen.

Forskarna menar att studien understryker betydelsen av att fortsätta övervaka och granska tobaksindustrins aktiviteter för att påverka tobakspolitiken. De lyfter också vikten av att implementera artikel 5.3 i WHO:s tobakskonvention (begränsa industrins inflytande över folkhälsopolitiken) för att främja ökad tobakskontroll, särskilt i länder som Bangladesh med nära förbindelser mellan industrin och staten.

Vill du stödja vårt arbete för ökad tobakskontroll i Sverige? Se hur du kan bidra här.