Tobaksindustrin lockar in barn i nikotinberoende

25 februari 2020
 / 
Tobaksindustrin lockar in barn i nikotinberoende

Genom att kalla det vita snuset tobaksfritt kan tobaksbolagen kringgå lagen och designa, smaksätta och marknadsföra nikotin direkt till barn. Samtliga nikotinprodukter som inte är läkemedelsklassade måste omfattas av befintlig tobakslagstiftning, skriver Helen Stjerna, A Non Smoking Generation, i Dagens Samhälle.

Var fjärde ungdom ser ofta tobaksreklam. Det visar A Non Smoking Generations senaste Novusrapport och en ny medierapport från Meltwater visar på stora mängder tobaksreklam i sociala medier. Genom att kalla nya nikotinprodukter för ”tobaksfria” har tobaksindustrin lyckats kringgå lagen och kan designa, smaksätta och marknadsföra produkterna direkt till barn. Industrin vet att nästan alla tobaksdebuter sker i tonåren och skapar därför stark närvaro på platser där unga ofta vistas, exempelvis genom utdelning av gratisprover på festivaler och sponsrade inlägg i sociala medier.

Företagen har sålt in nikotin som ofarligt och lyckats övertyga influencers att göra reklam. Resultatet är att mer än var tredje elev i gymnasiets årskurs två använder nikotin, och nu krävs politiska åtgärder för att vända utvecklingen.

Nikotin framställs av tobak som hindrar global hållbar utveckling. Få känner till att mer än 1,3 miljoner barnarbetare utnyttjas på tobaksfält och att hela produktionskedjan orsakar massiv skogsavverkning, nedskräpning och förgiftad natur. Nikotin är ohållbart oavsett produkt och måste förebyggas för att skydda mänskliga rättigheter och miljön.

Vitt snus och e-cigg är varken godis eller avvänjningsstöd. Vitt snus säljs ofta vid kassan nära godis eller läkemedel. Detta bidrar till att dessa produkter uppfattas som mindre farliga trots att de kan innehålla 20 gånger mer nikotin än cigaretter. Tills politikerna förbjuder smaktillsatser i tobak och exponering i butik kan aktörer i näringslivet själva välja att dölja tobak bakom kassan. I Norge, som redan infört flera av de åtgärder vi efterlyser, har andelen dagligrökande ungdomar minskat från sju procent till 0,4 procent sedan 2014.

Barns rättigheter. 2020 blev barnkonventionen svensk lag och 2005 åtog sig Sverige att arbeta för utfasning av alla tobaksprodukter enligt tobakskonventionen. Alla vet att rökning är farligt men få vet att allt nikotin ökar risken för psykisk ohälsa, hjärt-kärlsjukdom och lungsjukdom. Med två internationella konventioner i ryggen är det dags att våra politiker vågar fatta beslut för barns rätt till tobaksfria liv.

Regeringen har tillsatt en översyn av behovet att reglera nya nikotinprodukter som ska vara klar 2021. För att skydda barn från tobaksindustrin måste vi agera innan dess.

A Non Smoking Generation efterlyser:

  • Samtliga icke-läkemedelsklassade nikotinprodukter ska omfattas av tobakslagen.
  • Förbud mot all tobaksreklam, inklusive neutrala paket och exponeringsförbud.
  • Förbud mot smaktillsatser.
  • Lag om tobaksfri skoltid.

Foto: Wille Heikkinen, Mostphotos