Tobaksindustrin sponsrar forskning för att marknadsföra e-cigaretter i Bangladesh

25 maj 2023
 / 
Tobaksindustrin sponsrar forskning för att marknadsföra e-cigaretter i Bangladesh

Den tobaksförebyggande organisationen Progga larmar om att tobaksindustrin finansierar forskning för att marknadsföra e-cigaretter i Bangladesh. Tidpunkten är särskilt oroväckande då landets hälsoministerium samtidigt arbetar för att uppdatera tobakslagstiftningen, vilket kan resultera i ett totalförbud mot e-cigaretter. Det rapporterar United News of Bangladesh.

Organisationen Progga har uttryckt oro över att tobaksindustrin ligger bakom en kampanj för att marknadsföra e-cigaretter i Bangladesh, som har förklätts i forskning om alternativ till traditionella cigaretter.

Tre andra organisationer – The Association for Community Empowerment (ACE) Bangladesh, the Centre for Substance Use Research (CSUR), och Enam Medical College – har samarbetat kring en studie som handlar om ”skademinimering” (tobacco harm reduction) bland diabetespatienter i landet, och studien har finansierats av the Foundation for a Smoke-Free World (FSFW) – som i sin tur sponsras av tobaksbolaget Philip Morris International.

Progga uppmärksammar att stödet från tobaksindustrin skapar frågetecken kring forskningens trovärdighet och kampanjens syfte. Tidpunkten för kampanjen är också anledning till oro då landets hälsoministerium just nu arbetar för att stärka tobakslagstiftningen, vilket potentiellt kan innebära att e-cigaretter totalförbjuds.

FSFW etablerades 2017 och har sedan dess fått omfattande kritik från folkhälsoexperter och aktivister runt om i världen. Världshälsoorganisationen avråder från alla former av samverkan med stiftelsen med hänvisning till artikel 5.3 i Tobakskonventionen som fastslår att det finns en grundläggande och olösbar intressekonflikt mellan tobaksindustrin och folkhälsan.

Progga uppmanar Bangladesh att följa Tobakskonventionens riktlinjer och kapa alla band till FSFW för att hindra tobaksindustrins inblandning i folkhälsopolitiken. De uppmanar också samtliga organisationer som har varit inblandade i studien att ta avstånd från alla aktörer som motarbetar folkhälsan.

Vill du hjälpa oss att stoppa tobaksindustrins politiska inflytande i Sverige? Stöd vårt arbete här.