Tobaksindustrin tillåts påverka den svenska folkhälsopolitiken

17 november 2021
 / 
Tobaksindustrin tillåts påverka den svenska folkhälsopolitiken

En av de viktigaste faktorerna för framgångsrik implementering av åtgärder för tobakskontroll är att begränsa tobaksindustrins politiska inblandning. WHO:s nya rapport visar att Sverige har vidtagit 0 åtgärder för att begränsa tobaksindustrins inflytande över politiken de senaste åren. Under samma period har flertalet svenska politiker brutit mot WHO:s tobakskonvention genom att delta i seminarier, möten och debatter som har anordnats av representanter för tobaksföretag.

WHO:s nya rapport om den globala implementeringen av tobakskonventionen visar att många länder är på god väg att nå nationella mål om minskat tobaksbruk. Allt fler länder har exempelvis vidtagit åtgärder för att sätta stopp för tobaksindustrins marknadsföring, såsom neutrala paket och förbud mot smaktillsatser i samtliga tobaks- och nikotinprodukter. Sverige är dock inte ett av de länderna; industrin tillåts göra reklam både på paket och försäljningsställen, och nya ”tobaksfria” nikotinprodukter (såsom vitt snus) är ännu helt oreglerade. Den nya rapporten visar också att Sverige fortsatt bryter mot konventionens artikel 5.3.

”När parterna fastställer och genomför sin folkhälsopolitik i fråga om tobakskontroll skall de, i enlighet med nationell lagstiftning, agera för att skydda denna politik från påverkan av kommersiella och andra intressen inom tobaksindustrin.” 

Sverige ratificerade WHO:s tobakskonvention redan 2005 men är ännu långt ifrån att uppfylla sitt åtagande för att bidra till bättre folkhälsa och hållbar utveckling. Sedan 2018 har inga nationella åtgärder vidtagits för att skydda folkhälsopolitiken från tobaksindustrins kommersiella intressen. De senaste åren har industrin tvärtemot haft stort inflytande i svensk politik. Exempelvis har både riksdagsledamöter och ungdomsförbund vid flera tillfällen deltagit i seminarier, möten och debatter som har anordnats av representanter från världsledande tobaksföretag, och som tydligt syftar till att främja industrins intressen och position i tobaksdebatten snarare än folkhälsan.

A Non Smoking Generation uppmanar svenska politiker att följa WHO:s riktlinjer istället för att låta sig influeras av tobaksindustrins kommersiella intressen. Om industrin fortsatt tillåts påverka tobakspolitiken är det barn och unga som får betala priset med sin hälsa och framtid. Vår senaste Novusundersökning visar att nio av tio tobaksbrukare börjar i tonåren eller ännu tidigare.

En del av vårt ansvar som ideell organisation, och viktig del av civilsamhället, är att granska hur politiker och den offentliga sektorn arbetar med implementeringen av internationella konventioner. Vi på A Non Smoking Generation arbetar därför för att sprida kunskap till beslutsfattare på alla nivåer – i syfte att skapa opinion för åtgärder som främjar alla barns rätt att förbli tobaksfria.

Vill du stödja vårt arbete? Se vad du kan göra här.