Tobaksindustrins ”green-washing” hotar hållbar utveckling

Tobaksindustrin arbetar allt mer intensivt och strategiskt för att profilera sig som mer hållbar. Tobaksföretag engagerar sig i återvinning och skräphantering, samarbetar med miljöorganisationer, och marknadsför nya produkter som bättre val för både människor och miljön. Denna ”green-washing” fungerar primärt för att främja industrins rykte och försäljning, snarare än att åtgärda eller kompensera för tobakens negativa effekter på hälsa, miljö och hållbar utveckling.

”Tobaksfritt” nikotin?

Sedan vitt snus lanserades på marknaden runt 2016 har produkten blivit allt mer populär bland ungdomar. CAN:s nationella skolundersökning från 2021 visar att 34 procent av eleverna i årskurs två på gymnasiet har testat vitt snus, och att produkten lockar unga som inte har använt någon tobaksprodukt tidigare. Våra egna rapporter (baserade på undersökningar av Novus och Meltwater) visar att bidragande orsaker kan vara att unga uppfattar produkten som mindre farlig än traditionella tobaksprodukter, och att unga utsätts för stora mängder reklam för vitt snus via sociala medier.

Allt fler tobaksföretag har lanserat egna varumärken av det vita snuset. Exempel är Zyn och Volt av Swedish Match, Lyft/Velo av British American Tobacco, Nordic Spirit av Japan Tobacco Internationel, och Shiro av Philip Morris. Gemensamma nämnare för dessa produkter är att de innehåller höga doser nikotin och marknadsförs samt klassas som ”tobaksfria” – trots att nikotinet framställs av tobak.

Genom att kalla nya nikotinprodukter för ”tobaksfria” har företagen lyckats kringgå tobakslagen, samtidigt som de har vilselett allmänheten om produkternas effekter på hälsa och miljö. I själva verket har företagen endast tagit bort bladresterna av tobak och tillsatt lockande smakämnen samt nikotin – som utvinns ur tobaksplantan och produceras av samma ohållbara industri som traditionella tobaksprodukter.

Syftet med de så kallat ”tobaksfria” nikotinprodukterna är inte att bidra till ett bättre samhälle, utan att öka nyrekryteringen av lojala kunder bland barn och unga.

Nytt namn, samma hållbarhetsproblem

British American Tobacco ligger bakom ett av de mest kända varumärkena som säljer vitt snus i Sverige, och har annonserat högt och brett att varumärket byter namn under våren 2022. Lyft blir Velo, men företaget är tydliga med att produkten kommer att vara densamma. Genom namnbytet hoppas de kunna ta sitt ”ansvar mot en mer hållbar framtid”, enligt företagets hemsida.

VELOSOFI; ETT ÅTAGANDE MOT HÅLLBARHET

Velosofin är ett åtagande att bli så hållbara som möjligt. Det
genomsyrar allt vi gör, för att fokusera på hållbarhet är vårt nästa stora äventyr.
 

Frågan är hur ett nytt namn innebär att de tar ansvar för en mer hållbar framtid, när det fortfarande är samma produkt? Namnbytet handlar om att skapa positiv PR och stärka varumärkets hållbarhetsprofil, snarare än att åstadkomma en reell och långsiktig förändring.

Håll Sverige Rent, men blunda för situationen i övriga världen?

Tobaksindustrin har en lång historia av att försöka förbättra sitt rykte och öka sitt inflytande i samhället, genom samverkan och påverkan riktad mot myndigheter, beslutsfattare samt organisationer. Aktuella exempel i den svenska kontexten är samarbeten mellan tobaksindustrin och den ideella organisationen Håll Sverige Rent. Tillsammans med Håll Sverige Rent har fyra tobaksföretag – Philip Morris, Swedish Match, Japan Tobacco International och British American Tobacco – anordnat aktiviteter där barn och unga plockar tobaksskräp för att bidra till en renare miljö.

Dessa samarbeten är djupt problematiska och syftar – från tobaksföretagens sida – till att legitimera deras verksamhet och förbättra förutsättningarna för deras försäljning. Samtidigt avleds fokus från tobakens negativa effekter på människor och miljö i andra delar av produktionskedjan. Tobaksindustrin orsakar inte enbart ohälsa och nedskräpning, utan betydligt fler hållbarhetsproblem i form av exempelvis fattigdom, barnarbete, ojämlikhet, skogsavverkning, förgiftade marker och hav, samt förlust av biologisk mångfald.

Den mest effektiva vägen mot minskade tobaksrelaterade miljöproblem – lokalt och globalt – är att minska tobaksbruket och, framför allt, förebygga tobaksbruk bland unga.

”Det svenska snuset”

Många snusdosor märks med information om att produkten är tillverkad i Sverige, med ursprung i exempelvis Skåne, Gotland eller Norrland. Dessa märkningar framställer snus som en svensk produkt och bidrar till en allmän uppfattning om att tobak kan produceras med bättre villkor och minskad miljöpåverkan. Dosorna innehåller däremot ingen information om att den allra största delen av snusets innehåll härstammar från tobaksodlingar i exempelvis Bangladesh, Indonesien eller Malawi. Tobaksplantan trivs generellt inte i vårt svenska klimat, och att anställa svensk arbetskraft är många gånger dyrare än att utnyttja bönder och barn som lever i tobaksodlande låginkomstländer.

Historiskt sett kanske snus är ett svenskt påhitt, men råtobaken som idag används för att tillverka snus har färdats långväga innan det säljs till svenska konsumenter. Hela vägen från frö som odlas till färdig produkt är ”det svenska snuset” del av en produktionskedja som hotar global hållbar utveckling. 

Slutsats: Tobak kan aldrig vara hållbart

Tobaksindustrins hållbarhetsarbete är i grund och botten ett desperat försök att vara relevant i dagens samhällsklimat – där hälsa, miljö och hållbarhet värderas allt högre. Allt kommersiellt nikotin som säljs på den svenska marknaden framställs av tobak – som orsakar omfattande miljö- och hållbarhetsproblem genom hela produktionskedjan, samt motverkar alla 17 globala mål för hållbar utveckling i FNs Agenda 2030.

Mer information om tobaksindustrins strategier och miljö- samt hållbarhetsproblem finns i våra faktablad: