Tobakskonferensen i Florens: Givande, motiverande och insiktsfull

A Non Smoking Generation var på plats under den åttonde upplagan av ENSP-konferensen (European Network for Smoking Prevention) i Florens. Konferensens fokus var tobaksprevention, där experter och erfarna förde diskussioner och tal kring vilka avgörande åtgärder som krävs för att minska tobaksbruket och därigenom förbättra folkhälsan i Europa. Under konferensen presenterades bland annat aktuell forskning, policyutformning, utmaningar och framgångar. Dessutom framförde våra medarbetare, Shannelle och Louise, en presentation under konferensen med syfte att motivera samt påminna åhörarna om självreflektion, samarbete och vikten av ett “tobacco end-game”.

A Non Smoking Generation blev inbjudna att under vecka 41 närvara på ENSPs åttonde konferens inom tobaksprevention. Medarbetare deltog i flera workshops, seminarier samt höll i en presentation som syftade till att betona vikten av att reflektera över våra egna narrativ och strategier inom tobakskontroll. Konferensen erbjöd inblickar i hur olika länder arbetar med tobaksfrågan, vilka utmaningar de och vi i Europa står inför idag, och hur samarbetet länder emellan kan ha en större påverkan. Konferensen samlade experter, forskare, organisationer, jurister, doktorander och andra som aktivt arbetar med tobaksprevention. Diskussioner och teman omfattade miljö och klimat, utformning av tobakspolicy, kommunikation, forskning samt hur vi tillsammans kan arbeta mot en helt tobaksfri värld.

Våra medarbetare, Louise och Shannelle, presenterade under konferensen hur vi tillsammans kan stärka vårt engagemang inom tobaksprevention och samtidigt undvika att splittras av tobaksindustrins försök att skapa förvirring. En strategi är långsiktiga och proaktiva lagar som utesluter tobaksindustrin från marknadsföring och politiskt inflytande. Målet är att driva ett ”tobacco end-game” snarare än att enbart kontrollera tobaksbruket eller enstaka produkter.

Våra insatser på konferensen var av särskild vikt då vi upplyste och varnade andra om situationen i Sverige och de nya nikotinprodukterna. Konferensen gav oss också möjlighet utöka vårt kontaktnät, bland annat träffade vi läkaren Kulja András från Ungern som berättade hur han når ut med kunskap till unga genom plattformen TikTok. En annan aktör var den amerikanska organisationen Campaign for Tobacco Free Kids, som kämpar för att reducera tobaksbruket i USA och globalt. Sedan konferensen har vi blivit inbjudna av Tobacco Free Kids att tillsammans med andra aktörer delta i en veckas utbildning om tobakskontroll under december månad i Bryssel, något vi ser mycket fram emot!

Vill du göra det du kan för att skydda barn mot tobak/nikotin? Stöd vårt arbete här.