Tobakskonventionen – vad är det?

sidbild_tobakskonventionen-vad-ar-det_378x129

Internationella konventioner finns en bunt av de mest kända är troligen de två om barns rättigheter och mänskliga rättigheter. Att Sverige flera gånger brutit mot olika konventioner som vi skrivit på är mer eller mindre känt. Dock vågar jag sticka ut hakan och säga att majoriteten av våra styrande politiker i alla fall känner till de stora internationella konventioner som Sverige skrivit under, med ett undantag. Sverige skrev 2005 på WHOs Ramkonvention för Tobakskontroll eller enklare, Tobakskonventionen. Det är nu 7 år sedan och ändå är okunskapen stor om vad den säger och dess existens.

Vår vision är att det fria valet men allas fria val måste då också kunna bygga på rätt och riktig kunskap och en förståelse för marknadsföringen mot en som konsument. Annars blir det inte ett eget val utan ett val någon annan gjort åt en, utan att man förstår det själv. 9 av 10 börjar röka i tonåren, då görs valet om att bruka tobak eller inte. Vårt mål är att se till att alla unga kan göra egna val på riktiga grunder och med stöd från vuxenvärlden. Problemet är att de flest val idag fortfarande görs med ett stort inflytande av en industri som är beroende av att unga börjar röka och snusa, annars fylls deras kundstock inte på utan sinar ut med tiden.

I veckan skrev undertecknad tillsammans med bland annat Cancerfondens generalsekreterare Stefan Bergh en debatt artikel i SvD- Brännpunkt, läs hela via länken nedan. Vi vill belysa denna okunskap och brist på folkhälspolitik. Var vill Sverige vara om 10 år? Vi vill se en politik som arbetar efter sitt egna mål “En jämlik hälsa på lika vilkor för hela befolkningen”. Hela befolkningen inkluderar faktiskt även barn och ungdomar!